Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare

Utbildningsutskottets bet 2013/14:UbU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2014

Beslut

Slopat krav på introduktionsperiod för att få lärarlegitimation (UbU17)

Lärare och förskollärare måste inte längre genomföra en introduktionsperiod för att få legitimation. Den blivande läraren ska kunna få legitimation direkt efter att ha tagit lärar- eller förskollärarexamen. Regeringen anser att bedömningen av lärarens eller förskollärarens lämplighet i första hand bör göras i samband med utbildningen. För att få stöd även i fortsättningen ska dock en nyanställd lärare eller förskollärare som är ny i yrket genomföra en introduktionsperiod.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-29
Justering: 2014-05-08
Betänkande publicerat: 2014-05-13
Trycklov: 2014-05-13
Reservationer 2
bet 2013/14:UbU17

Slopat krav på introduktionsperiod för att få lärarlegitimation (UbU17)

Regeringen föreslår att lärare och förskollärare inte längre måste genomföra en introduktionsperiod för att få legitimation. Den blivande läraren ska kunna få legitimation direkt efter att ha tagit lärar- eller förskoleexamen. Regeringen anser att bedömningen av lärarens eller förskollärarens lämplighet i första hand bör göras i samband med utbildningen. För att få stöd även i fortsättningen ska dock en nyanställd lärare eller förskollärare som är ny i yrket genomföra en introduktionsperiod.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-05-26
Debatt i kammaren: 2014-05-27
4

Beslut

Beslut: 2014-05-27
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 maj 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i skollagen (2010:800),
2. lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:220 punkterna 1 och 2.

2. Introduktionsperioden ett krav för legitimation i framtiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub20.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M98009
MP20005
FP21003
C19004
SD16004
V00190
KD19000
Totalt1931021935

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Samordning och finansiering av introduktionsperioden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub21 yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M98009
MP02005
FP21003
C19004
SD16004
V00190
KD19000
Totalt275201935

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag