Ändrade regler om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2009

Beslut

Lagändringar ska motverka skatteplanering (SkU11)

Det ska bli svårare att skatteplanera via utländska holdingbolag. Riksdagen beslutade därför om ändrade regler om beskattning av vissa penninglån, så kallade förbjudna lån. Dessutom ska avdragsrätten för sådana lån slopas. Det innebär att bestämmelserna för beskattningen ska gälla även: lån från utländska juridiska personer lån som lämnas till i utlandet delägarbeskattade juridiska personer lån som lämnas i strid med låneförbudet i stiftelselagen De nya reglerna ska gälla retroaktivt från och med den 13 februari 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Lagändringar ska motverka skatteplanering (SkU11)

Det ska bli svårare att skatteplanera via utländska holdingbolag. Regeringen förslår därför ändrade regler om beskattning av vissa penninglån, så kallade förbjudna lån. Dessutom ska avdragsrätten för sådana lån slopas.

Det innebär att bestämmelserna för beskattningen ska gälla även:

  • lån från utländska juridiska personer
  • lån som lämnas till i utlandet delägarbeskattade juridiska personer
  • lån som lämnas i strid med låneförbudet i stiftelselagen
De nya reglerna ska gälla retroaktivt från och med den 13 februari 2009.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.