Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

Skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2016

Beslut

Ändrade uppskovsregler vid bostadsaffärer (SkU11)

Ändrade regler när lägenhet och hus säljs

Om man säljer en lägenhet
så måste man betala skatt på
vinsten. Det gäller också om man
sålt ett hus.

Vinsten är pengarna som lägenheten
såldes för minus pengarna som den
köptes för.

I dag behöver man inte betala hela
skatten direkt utan man får skjuta upp
skatte-betalningen. Men detta gäller
bara för skatt upp till ett visst belopp.

Men nu har riksdagen bestämt att
särskilda regler ska gälla under fyra år.
Dessa regler innebär att man kan betala
hela skatten senare.

Det gäller de lägenheter och hus
som säljs fram till den 30 juni 2020.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
De nya reglerna börjar gälla
den 1 januari 2017.

Taket för uppskovsbelopp vid försäljning av privatbostäder ska slopas. Det innebär att man vid en försäljning kan begära uppskov med att betala skatt på hela vinsten. Det gäller försäljningar som genomförs under perioden 21 juni 2016 - 30 juni 2020.

Dessutom ska metoden för att beräkna uppskovsbeloppet vid köp av en billigare bostad ändras permanent. Metoden att beräkna beloppet är generösare än den nuvarande och innebär bland annat att uppskov alltid kan ges på någon del av vinsten. Denna beräkningsmetod är en återgång till det system som gällde fram till 2008.

Syftet med förändringen är att öka rörligheten på bostadsmarknaden. När vinsten från en försäljning inte beskattas kan säljaren investera pengarna i en ny bostad.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Ändrade uppskovsregler vid bostadsaffärer (SkU11)

Taket för uppskovsbelopp vid försäljning av privatbostäder ska slopas. Det innebär att man vid en försäljning kan begära uppskov med att betala skatt på hela vinsten. Det gäller försäljningar som genomförs under perioden 21 juni 2016 - 30 juni 2020.

Dessutom ska metoden för att beräkna uppskovsbeloppet vid köp av en billigare bostad ändras permanent. Metoden att beräkna beloppet är generösare än den nuvarande och innebär bland annat att uppskov alltid kan ges på någon del av vinsten. Denna beräkningsmetod är en återgång till det system som gällde fram till 2008.

Syftet med regeringens förslag är att öka rörligheten på bostadsmarknaden. När vinsten från en försäljning inte beskattas kan säljaren investera pengarna i en ny bostad.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.