Ändrade regler för elektroniska kommunikationer och andra IT-politiska frågor

Trafikutskottets betänkande 2010/11:TU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2011

Beslut

Ökat konsumentskydd i nya regler för elektronisk kommunikation (TU20)

EU har uppdaterat två direktiv på området för elektronisk kommunikation. För att genomföra förändringarna i svensk lagstiftning har riksdagen bland annat beslutat: att kraven skärps på innehållet i de avtal som leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, till exempel bredbandsoperatörer, upprättar med konsumenter. att den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster måste erbjuda konsumenter att ingå avtal med en längsta giltighetstid om 12 månader. Den längsta tillåtna inledande bindningstiden i avtal med konsumenter begränsas också till 24 månader. att bestämmelserna om nummerportabilitet, genom vilken en abonnent kan behålla sitt nummer vid byte av operatör, skärps genom att mottagande operatör åläggs en tidsfrist på en arbetsdag för att genomföra bytet. att operatörer ska kunna förpliktas att göra tjänster kompatibla med andra operatörers tjänster. att allmänna kommunikationsnät i byggnader ska kunna utnyttjas gemensamt av flera operatörer. att tillvägagångssätt för att hantera företag med betydande inflytande på en marknad förnyas. Tillsynsmyndigheter ska som huvudregel göra marknadsanalyser minst vart tredje år. att så kallade cookie-filer bara får sparas på datorn om användaren informeras om ändamålet med dem och samtycker. En cookie-fil är en fil med information som läggs in och sparas på den egna datorns hårddisk när man besöker vissa webbplatser. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2011. Riksdagen sa samtidigt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om IT-politiska frågor. Skälet är bland annat redan genomförda insatser och att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna behandlar. Motionerna tar bland annat upp integritetsskyddet inom elektroniska kommunikationer, internationell roaming för datakommunikationstjänster och öppen källkod och öppna standarder.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-04-28
Justering: 2011-05-05
Betänkande publicerat: 2011-05-10
Trycklov: 2011-05-10
Reservationer 6
Betänkande 2010/11:TU20

Ökat konsumentskydd i nya regler för elektronisk kommunikation (TU20)

EU har uppdaterat två direktiv på området för elektronisk kommunikation. För att genomföra förändringarna i svensk lagstiftning föreslår regeringen bland annat:

 • att kraven skärps på innehållet i de avtal som leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, till exempel bredbandsoperatörer, upprättar med konsumenter.

 • att den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster måste erbjuda konsumenter att ingå avtal med en längsta giltighetstid om 12 månader. Den längsta tillåtna inledande bindningstiden i avtal med konsumenter begränsas också till 24 månader.
 • att bestämmelserna om nummerportabilitet, genom vilken en abonnent kan behålla sitt nummer vid byte av operatör, skärps genom att mottagande operatör åläggs en tidsfrist på en arbetsdag för att genomföra bytet.
 • att operatörer ska kunna förpliktas att göra tjänster kompatibla med andra operatörers tjänster.
 • att allmänna kommunikationsnät i byggnader ska kunna utnyttjas gemensamt av flera operatörer.
 • att tillvägagångssätt för att hantera företag med betydande inflytande på en marknad förnyas. Tillsynsmyndigheter ska som huvudregel göra marknadsanalyser minst vart tredje år.
 • att så kallade cookie-filer bara får sparas på datorn om användaren informeras om ändamålet med dem och samtycker. En cookie-fil är en fil med information som läggs in och sparas på den egna datorns hårddisk när man besöker vissa webbplatser.
 • Trafiksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslår börja gälla den 1 juli 2011.

  Trafikutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om IT-politiska frågor. Skälet är bland annat redan genomförda insatser och att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna behandlar. Motionerna tar bland annat upp integritetsskyddet inom elektroniska kommunikationer, internationell roaming för datakommunikationstjänster och öppen källkod och öppna standarder.

  Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

  3

  Debatt

  Debatt i kammaren: 2011-05-18
  4

  Beslut

  Beslut: 2011-05-18
  9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

  Webb-tv: Beslut

  • 18 maj 2011

  Protokoll med beslut

  Riksdagsskrivelse

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Ändrade regler för elektroniska kommunikationer

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation med den ändringen av punkt 2 i övergångsbestämmelserna att datumet den 25 maj 2016 ändras till den 26 maj 2016,
  2. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:115 punkt 2, bifaller delvis proposition 2010/11:115 punkt 1 och avslår motionerna
  2010/11:T13 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkandena 1-4,
  2010/11:T14 av Anders Ygeman m.fl. (S) och
  2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 11.

  Reservation 1 (S, SD, V)
  Reservation 2 (MP)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 1 (S, SD, V)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S098014
  M960011
  MP00232
  FP22002
  C20003
  SD02000
  V01504
  KD15004
  Totalt1531332340

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


  2. Integritetsskyddet inom elektronisk kommunikation

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2010/11:T13 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 5.

  Reservation 3 (MP, V)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 3 (MP, V)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S980014
  M960011
  MP02302
  FP22002
  C20003
  SD19001
  V01504
  KD15004
  Totalt27038041

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


  3. IT-politisk strategi

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:T275 av Eva-Lena Jansson (S) yrkande 1,
  2010/11:T325 av Eliza Roszkowska Öberg (M) och
  2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 1.

  Reservation 4 (S, MP, V)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S098014
  M960011
  MP02302
  FP22002
  C20003
  SD20000
  V01504
  KD15004
  Totalt173136040

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


  4. Tillgång till elektroniska kommunikationer

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:T218 av Betty Malmberg m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,
  2010/11:T275 av Eva-Lena Jansson (S) yrkande 2,
  2010/11:T279 av Helene Petersson i Stockaryd (S),
  2010/11:T347 av Christina Karlsson och Ingemar Nilsson (båda S),
  2010/11:T365 av Peter Hultqvist och Carin Runeson (båda S),
  2010/11:T381 av Jan Lindholm m.fl. (MP),
  2010/11:T430 av Maria Stenberg och Isak From (båda S),
  2010/11:T452 av Gunnar Sandberg och Marie Nordén (båda S),
  2010/11:T477 av Erik Bengtzboe (M),
  2010/11:T486 av Isak From och Maria Stenberg (båda S),
  2010/11:T487 av Peter Johnsson (S),
  2010/11:T497 av Rune Wikström och Karin Enström (båda M),
  2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkandena 2, 3 och 5-10,
  2010/11:T516 av Emil Källström och Helena Lindahl (båda C) och
  2010/11:N333 av Anita Brodén och Nina Larsson (båda FP) yrkande 2.

  Reservation 5 (S, MP, V)

  5. Robusta kommunikationer

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:T373 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) och
  2010/11:T426 av Sven-Erik Bucht (S).

  Reservation 6 (S, MP, V)

  6. Internationell roaming för datakommunikationstjänster

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 15.

  7. Öppen källkod och öppna standarder

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2010/11:T522 av Ulrika Carlsson i Skövde och Ola Johansson (båda C).

  8. IT och miljön

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:T409 av Penilla Gunther (KD) yrkande 2 och
  2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 13.

  9. Sociala medier

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
  2010/11:T213 av Carina Hägg (S).