Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2022

Beslut

Anpassningar till EU-regler om medicintekniska produkter ska göras (SoU32)

Regeringen föreslår vissa ändringar av övergångsbestämmelserna för medicintekniska produkter och en ändring av lagteknisk karaktär i de svenska reglerna med kompletterande bestämmelser till EU:s regler om medicintekniska produkter. Avsikten är att anpassa de svenska reglerna till EU:s regelverk inom området. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ändringen av övergångsbestämmelserna börjar gälla den 26 maj 2022 och ändringen av lagteknisk karaktär börjar gälla den dagen regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Anpassningar till EU-regler om medicintekniska produkter ska göras (SoU32)

Regeringen föreslår vissa ändringar av övergångsbestämmelserna för medicintekniska produkter och en ändring av lagteknisk karaktär i de svenska reglerna med kompletterande bestämmelser till EU:s regler om medicintekniska produkter. Avsikten är att anpassa de svenska reglerna till EU:s regelverk inom området. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Ändringen av övergångsbestämmelserna ska börja gälla den 26 maj 2022 och ändringen av lagteknisk karaktär ska börja gälla den dagen regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.