Ändrad könstillhörighet

Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2012

Beslut

Nya regler för ändrad könstillhörighet (SoU23)

Den som vill ändra juridisk könstillhörighet ska inte längre behöva vara svensk medborgare och ogift. Utländska domar och beslut om ändrad könstillhörighet ska under vissa förutsättningar vara giltiga i Sverige. Lagändringarna ska gälla från den 1 januari 2013.

I dag måste den som vill ändra könstillhörighet vara steriliserad. Det här kravet ska avskaffas, men först efter att regeringen har utrett hur sådan ändring påverkar andra lagar. En utredning pågår som bäst. När den är klar ska regeringen återkomma till riksdagen med förslag till lagändringar så att steriliseringskravet kan avskaffas senast den 1 juli 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-10
Justering: 2012-05-31
Betänkande publicerat: 2012-06-01
Trycklov: 2012-06-01
Reservationer 4
Betänkande 2011/12:SoU23

Nya regler för ändrad könstillhörighet (SoU23)

Den som vill ändra juridisk könstillhörighet ska inte längre behöva vara svensk medborgare och ogift. Utländska domar och beslut om ändrad könstillhörighet ska under vissa förutsättningar vara giltiga i Sverige. Lagändringarna ska gälla från den 1 januari 2013.

I dag måste den som vill ändra könstillhörighet vara steriliserad. Det här kravet ska avskaffas, men först efter att regeringen har utrett hur sådan ändring påverkar andra lagar. En utredning pågår som bäst. När den är klar ska regeringen återkomma till riksdagen med förslag till lagändringar så att steriliseringskravet kan avskaffas senast den 1 juli 2013. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-11
4

Beslut

Beslut: 2012-06-13
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2012

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kravet på sterilisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 1 § i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2011/12:142 punkt 2 i denna del och avslår motionerna
2011/12:C391 av Barbro Westerholm (FP) yrkande 4 i denna del,
2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. (S, V) i denna del,
2011/12:So251 av Hillevi Larsson m.fl. (S) i denna del,
2011/12:So335 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 1 i denna del och 3,
2011/12:So496 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 48 i denna del,
2011/12:So593 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 1 i denna del och
2011/12:So667 av Maria Abrahamsson och Olof Lavesson (båda M) yrkande 3 i denna del.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP02005
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD16003
-0001
Totalt172135042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om upphävande av vissa författningar om kastrering,
2. lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall,
3. lag om ändring i steriliseringslagen (1975:580),
4. lag om ändring i patientdatalagen (2008:355) och
5. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:142 punkterna 1, 2 i denna del och 3-5 samt avslår motionerna
2011/12:C391 av Barbro Westerholm (FP) yrkande 4 i denna del,
2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. (S, V) i denna del,
2011/12:So251 av Hillevi Larsson m.fl. (S) i denna del,
2011/12:So335 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 1 i denna del och 2,
2011/12:So496 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkandena 3 och 5,
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 48 i denna del,
2011/12:So593 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 1 i denna del och
2011/12:So667 av Maria Abrahamsson och Olof Lavesson (båda M) yrkande 3 i denna del.

Reservation 2 (S, MP, V)

3. Kravet på åldersgräns för könsbyte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So335 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 4 och
2011/12:So496 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 3 (MP)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950215
M950111
MP02005
FP21003
C20003
SD19000
V00181
KD16003
-0001
Totalt266202142

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Transpersoners villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 49 och
2011/12:So593 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 4.