Ändrad beslutsordning för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Socialutskottets betänkande 1988/89:SoU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 1989

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.