Amalgam m.m.

Socialutskottets betänkande 1994/95:SoU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.