Allmänna skolfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 2003/04:UBU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2004

Beslut

Utbildning på entreprenad (UbU12)

Riksdagen gjorde ett uttalande till regeringen om utbildning på entreprenad. Utbildning på entreprenad bör tillåtas generellt både i grundskolan och i gymnasieskolan. Förutom att skolor på entreprenad skulle öka kvalitetskonkurrensen skulle det också möjliggöra för personalen att ta över och driva sin skola på entreprenad. Riksdagen sade också nej till motioner om allmänna skolfrågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat skolplikt, utbildningsvillkoren i skolan och skolans organisation, uppföljning av elevens utveckling, elevinflytande, skolans arbetsmiljö samt elevhälsa. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 25 under punkt 15 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om allmänna skolfrågor (UbU12)

Utbildningsutskotttet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om allmänna skolfrågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat skolplikt, utbildningsvillkoren i skolan och skolans organisation, uppföljning av elevens utveckling, elevinflytande, skolans arbetsmiljö samt elevhälsa. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003. De borgerliga partierna och Miljöpartiet föreslår att riksdagen gör ett uttalande till regeringen om utbildning på entreprenad. Utbildning på entreprenad bör tillåtas generellt både i grundskolan och i gymnasieskolan. Förutom att skolor på entreprenad skulle öka kvalitetskonkurrensen skulle det också möjliggöra för personalen att ta över och driva sin skola på entreprenad. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som har majoritet i utskottet, hänvisar till att regeringen redan arbetar med frågan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.