Allmänna pensionsfonden

Näringsutskottets betänkande 1990/91:NU43

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.