Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring

Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2011

Beslut

Nej till motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring (SkU20)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om taxering, skattebetalning och folkbokföring. Motionerna handlar bland annat om skatte- och avgiftskontrollen, inbetalning av skatter och avgifter, behovet av synliga skatter, skatteflyktslagen, så kallad tredjemansrevision och skattenämnderna. Andra motioner handlar om folkbokföringsfrågor, skyddet för personuppgifter, ID-kortens utformning och hindersprövning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

55 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-01-27
Justering: 2011-02-17
Betänkande publicerat: 2011-02-28
Trycklov: 2011-02-28
Reservationer 5
Betänkande 2010/11:SkU20

Nej till motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring (SkU20)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om taxering, skattebetalning och folkbokföring. Motionerna handlar bland annat om skatte- och avgiftskontrollen, inbetalning av skatter och avgifter, behovet av synliga skatter, skatteflyktslagen, så kallad tredjemansrevision och skattenämnderna. Andra motioner handlar om folkbokföringsfrågor, skyddet för personuppgifter, ID-kortens utformning och hindersprövning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-09
4

Beslut

Beslut: 2011-03-09
14 förslagspunkter, 10 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 mars 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatte- och avgiftskontroll m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk207 av Jan Ertsborn (FP),
2010/11:Sk213 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S),
2010/11:Sk234 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S),
2010/11:Sk259 av Katarina Brännström (M),
2010/11:Sk264 av Jörgen Andersson (M),
2010/11:Sk288 av Lars Elinderson (M),
2010/11:Sk292 av Raimo Pärssinen (S),
2010/11:Sk296 av Phia Andersson (S),
2010/11:Sk345 av Clas-Göran Carlsson (S) yrkandena 1 och 2,
2010/11:Sk362 av Hillevi Larsson (S),
2010/11:Sk379 av Raimo Pärssinen (S),
2010/11:Sk380 av Veronica Palm m.fl. (S, MP, V),
2010/11:Sk388 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S),
2010/11:Sk413 av Maria Stenberg (S),
2010/11:Sk435 av Åsa Romson (MP) yrkandena 1 och 2,
2010/11:Sk446 av Annika Qarlsson och Helena Lindahl (båda C),
2010/11:Sk457 av Valter Mutt och Bodil Ceballos (båda MP) och
2010/11:A262 av Lars Mejern Larsson (S) yrkande 1.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M100007
MP15082
FP21003
C19004
SD18002
V00172
KD17002
Totalt190982536

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Betalning av skatter och avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk318 av Sten Bergheden och Eliza Roszkowska Öberg (båda M),
2010/11:Sk354 av Peter Hultqvist och Roza Güclü Hedin (båda S),
2010/11:Sk366 av Andreas Norlén och Maria Plass (båda M),
2010/11:Sk390 av Lars-Arne Staxäng och Margareta Cederfelt (båda M),
2010/11:Sk392 av Tommy Waidelich (S),
2010/11:Sk402 av Tomas Tobé (M),
2010/11:Sk415 av Sten Bergheden (M) och
2010/11:Sk437 av Karin Nilsson och Emil Källström (båda C).

3. Inbetalning till fel skattekonto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Sk452.

4. Synliga skatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk203 av Jenny Petersson (M),
2010/11:Sk204 av Finn Bengtsson och Amir Adan (båda M) yrkandena 1 och 2,
2010/11:Sk235 av Bengt-Anders Johansson (M),
2010/11:Sk260 av Katarina Brännström (M),
2010/11:Sk306 av Malin Löfsjögård (M),
2010/11:Sk335 av Betty Malmberg och Eva Bengtson Skogsberg (båda M) yrkandena 1 och 2,
2010/11:Sk367 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),
2010/11:Sk426 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) och
2010/11:Sk430 av Gustav Blix (M) yrkandena 1-3.

5. Skatteflyktslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk263 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkande 1 och
2010/11:Sk410 av Staffan Anger och Erik Bengtzboe (båda M).

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M100007
MP02302
FP21003
C19004
SD18002
V01702
KD17002
Totalt175138036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Tredjemansrevision

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sk363 av Annie Johansson (C).

7. Skattenämnderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sk295 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (båda S).

Reservation 4 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M100007
MP23002
FP21003
C19004
SD18002
V00172
KD17002
Totalt198981736

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Registreringsnummer för enskild firma

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sk355 av Monica Green (S).

9. Folkbokföringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk217 av Eva Flyborg (FP),
2010/11:Sk374 av Andreas Norlén (M),
2010/11:Sk419 av Mikael Cederbratt (M) och
2010/11:C311 av Irene Oskarsson (KD) yrkande 27.

10. Folkbokföring av barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk297 av Emma Henriksson (KD) yrkandena 1 och 2 samt
2010/11:Sk326 av Emma Carlsson Löfdahl (FP).

11. Skyddade personuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk329 av Hans Hoff (S),
2010/11:Sk337 av Johan Linander och Annika Qarlsson (båda C) och
2010/11:Ju271 av Magdalena Andersson (M) yrkande 2.

12. Personnummer och samordningsnummer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk436 av Abir Al-Sahlani (C) och
2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 5 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M100007
MP02302
FP21003
C19004
SD18002
V01702
KD17002
Totalt27340036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. ID-kort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Fi261 av Hans Olsson (S) yrkande 2 och
2010/11:Sk361 av Hillevi Larsson (S).

14. Skenäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Ju355 av Tuve Skånberg (KD) yrkande 3.