Allmänna motioner om taxering och skattebetalning m.m.

Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2006

Beslut

Motioner om taxering och skattebetalning (SkU21)

Riksdagen sade nej till motioner om främst taxering och skattebetalning från allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-01-24, 2005-05-31, 2005-04-28

Motioner om taxering och skattebetalning (SkU21)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om främst taxering och skattebetalning från allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.