Allmänna motioner om taxering och skattebetalning m.m.

Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2006

Beslut

Motioner om taxering och skattebetalning (SkU21)

Riksdagen sade nej till motioner om främst taxering och skattebetalning från allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

59 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-01-24
Justering: 2006-02-21
Betänkande publicerat: 2006-03-06
Trycklov: 2006-03-06
Reservationer 13
Betänkande 2005/06:SkU21

Alla beredningar i utskottet

2006-01-24, 2005-05-31, 2005-04-28

Motioner om taxering och skattebetalning (SkU21)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om främst taxering och skattebetalning från allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-15
4

Beslut

Beslut: 2006-03-16
16 förslagspunkter, 12 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ansvar för underentreprenörers skatter och avgifter, bättre kontroll av kontanthandeln, insatser mot svartarbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk349, 2005/06:Sk359, 2005/06:Sk398, 2005/06:Sk401, 2005/06:Sk404, 2005/06:Sk417, 2005/06:Sk447, 2005/06:Sk485 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk486, 2005/06:Sk506, 2005/06:Ju420 yrkandena 2 och 5, 2005/06:N480 yrkande 22 och 2005/06:Bo298 yrkande 14.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m044011
c01705
fp035013
kd023010
v22006
mp12005
-2000
Totalt153119077

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. F-skattsedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi319 yrkande 8, 2005/06:Sk259 yrkande 1, 2005/06:Sk350, 2005/06:Sk396, 2005/06:Sk423, 2005/06:Sk458 yrkande 1, 2005/06:Sk459 yrkande 1, 2005/06:Sk462, 2005/06:Sk512, 2005/06:N244 yrkande 3, 2005/06:N443 yrkande 58 och 2005/06:A417 yrkande 7.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)
Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m044011
c01705
fp034014
kd022011
v22006
mp12005
-2000
Totalt153117079

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Redovisning av skatter i främmande valuta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk229.

4. Uppgifter om arbetsgivaravgifter m.m. på slutskattsedeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk217 och 2005/06:Sk236.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

5. Uppgifter om arbetsgivaravgifter m.m. på lönebesked

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk234, 2005/06:Sk262, 2005/06:Sk280, 2005/06:Sk370 och 2005/06:Sk473.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

6. Kontrolluppgift m.m. för mindre belopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk263.

7. Tidpunkten för inbetalning av moms

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi317 yrkande 9, 2005/06:Sk306, 2005/06:Sk391, 2005/06:Sk428 och 2005/06:N306 yrkande 6.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m044011
c01705
fp035013
kd023010
v22006
mp12005
-2000
Totalt153119077

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Eftertaxering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk409.

9. Skattetillägg m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk213, 2005/06:Sk255 och 2005/06:Sk347.

Reservation 8 (m, c, kd)

10. Skriftliga svar från Skatteverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk318.

Reservation 9 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160028
m440011
c15025
fp350013
kd230010
v02206
mp12005
-1100
Totalt24623278

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Folkbokföring av makar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk383 och 2005/06:Sk296.

12. Folkbokföring hos annan utan medgivande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk482 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Sk319 yrkandena 1 och 2.

13. Folkbokföring och säsongsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk343 yrkande 1 och 2005/06:Sk471.

Reservation 10 (c)

14. Folkbokföring av studerande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk343 yrkande 2 och 2004/05:Sk486.

15. Folkbokföringen för utlandsplacerade personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sk377.

Reservation 11 (v)

16. Skyddad identitet i folkbokföringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk356, 2004/05:Sk426, 2004/05:Sk473, 2004/05:Ju293 yrkandena 23 och 24, 2005/06:Sk211, 2005/06:Sk314 och 2005/06:Ju380 yrkande 21.

Reservation 12 (m, kd)
Reservation 13 (fp)