Allmänna motioner om punktskatter

Skatteutskottets betänkande 2003/04:SKU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2004

Beslut

Motioner om punktskatter (SkU24)

Riksdagen sade nej till motioner om punktskatter. Motionerna handlar om bland annat den gröna skatteväxlingen, olika förändringar av energiskattesystemet, effektskatten på kärnkraftsel, kraftvärmebeskattningen, naturgasens villkor, industrins elskatt, näringslivets energiskattenedsättning, bland annat hotell- och restaurangnäringens och övriga tjänstenäringars energiskatter, torven i energiskattesystemet, EU-arbetet, bland annat frågan om gemensam europeisk miniminivå för koldioxidskatt och beslutsordningen när det gäller bland annat miljöskatter. Andra motioner handlar om jordbrukets miljö- och energiskatter, vägtrafikbeskattning (åkerinäringen, drivmedels- och fordonsskatt, alternativa drivmedel), alkohol- och tobaksfrågor, avfallsskatt, naturgrusskatt, spelskatt och båtskatt. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

84 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-03-16
Justering: 2004-03-30
Betänkande publicerat: 2004-04-07
Trycklov: 2004-04-07
Reservationer 24
Betänkande 2003/04:SKU24

Motioner om punktskatter (SkU24)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om punktskatter. Motionerna handlar om bland annat den gröna skatteväxlingen, olika förändringar av energiskattesystemet, effektskatten på kärnkraftsel, kraftvärmebeskattningen, naturgasens villkor, industrins elskatt, näringslivets energiskattenedsättning, bland annat hotell- och restaurangnäringens och övriga tjänstenäringars energiskatter, torven i energiskattesystemet, EU-arbetet, bland annat frågan om gemensam europeisk miniminivå för koldioxidskatt och beslutsordningen när det gäller bland annat miljöskatter. Andra motioner handlar om jordbrukets miljö- och energiskatter, vägtrafikbeskattning (åkerinäringen, drivmedels- och fordonsskatt, alternativa drivmedel), alkohol- och tobaksfrågor, avfallsskatt, naturgrusskatt, spelskatt och båtskatt. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-04-22
4

Beslut

Beslut: 2004-04-22
12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energibeskattning, allmänt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk215, 2003/04:Sk341, 2003/04:Sk345, 2003/04:Sk385, 2003/04:Sk417, 2003/04:Sk456 yrkandena 1 och 2, 2003/04:U254 yrkande 7, 2003/04:MJ401 yrkandena 2, 3, 7, 16, 17 och 21, 2003/04:MJ472 yrkande 3, 2003/04:MJ474 yrkande 4, 2003/04:N224 yrkande 3, 2003/04:N263 yrkande 1, 2003/04:N287 yrkande 2, 2003/04:N290 yrkande 3, 2003/04:N342 yrkandena 2 och 4-6, 2003/04:N343 yrkande 2, 2003/04:N413 yrkandena 4-6 och 15-17 och 2003/04:N415 yrkande 3.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m042013
c00157
fp00399
kd00267
v24006
mp00125
-0000
Totalt139429276

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Jordbrukets och trädgårdsnäringens miljö- och energibeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk204, 2003/04:Sk306 yrkande 2, 2003/04:Sk350 yrkande 2, 2003/04:Sk369, 2003/04:Sk392, 2003/04:Sk393, 2003/04:Sk399, 2003/04:Sk401 yrkandena 1-3, 2003/04:MJ285 yrkande 3, 2003/04:MJ333 yrkande 1, 2003/04:MJ399 yrkandena 5, 14 och 15, 2003/04:MJ406 yrkande 1, 2003/04:MJ431 yrkande 17, 2003/04:MJ473 yrkande 3, 2003/04:MJ476 yrkande 10 och 2003/04:N344 yrkande 2.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (fp)
Reservation 8 (kd)
Reservation 9 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m004213
c01507
fp00399
kd00267
v24006
mp12005
-0000
Totalt1511510776

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Åkerinäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fi308 yrkande 10, 2003/04:Sk308 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Sk323 och 2003/04:Sk390.

Reservation 10 (kd)
Reservation 11 (c)

4. Drivmedels- och fordonsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk208, 2003/04:Sk232, 2003/04:Sk236, 2003/04:Sk319, 2003/04:Sk324, 2003/04:Sk334, 2003/04:Sk344, 2003/04:Sk374 yrkandena 1-3, 2003/04:Sk381, 2003/04:Sk402, 2003/04:T472 yrkande 2, 2003/04:T560 yrkande 5, 2003/04:T563 yrkande 6, 2003/04:T564 yrkande 22 och 2003/04:N345 yrkande 6.

Reservation 12 (m)
Reservation 13 (kd)
Reservation 14 (c)

5. Alternativa drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk250, 2003/04:Sk428, 2003/04:MJ407 yrkande 2, 2003/04:MJ413 yrkande 2 och 2003/04:N328 yrkande 24.

Reservation 15 (kd)

6. Alkohol- och tobaksbeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk201, 2003/04:Sk210, 2003/04:Sk228, 2003/04:Sk261, 2003/04:Sk296, 2003/04:Sk348 yrkande 1, 2003/04:Sk349 yrkande 2, 2003/04:Sk357, 2003/04:Sk371, 2003/04:So345 yrkandena 9 i denna del och 11, 2003/04:So411 yrkande 2, 2003/04:So422 yrkande 8, 2003/04:So576 yrkande 4, 2003/04:So577 yrkande 16 i denna del och 2003/04:So645 yrkande 2.

Reservation 16 (m)
Reservation 17 (fp)
Reservation 18 (kd)
Reservation 19 (v)
Reservation 20 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m004213
c15007
fp00399
kd02607
v00246
mp10115
-0000
Totalt1312611676

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Privatinförsel av alkohol och tobak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk313, 2003/04:Sk342, 2003/04:So345 yrkande 9 i denna del, 2003/04:So577 yrkande 14 och 2003/04:So645 yrkande 3.

Reservation 21 (fp, kd)

8. Försäljning av skattefria varor på svenska flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sk304.

9. Skatt på avfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk337 och 2003/04:MJ472 yrkandena 27 och 28.

Reservation 22 (fp)

10. Skatt på naturgrus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk206 och 2003/04:Sk354.

Reservation 23 (m)
Reservation 24 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140129
m004213
c15007
fp38019
kd26007
v24006
mp01205
-0000
Totalt217124476

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Skatt på spel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk375, 2003/04:Sk434, 2003/04:Kr360 yrkande 2 och 2003/04:MJ266 yrkande 2.

12. Skatt på fritidsbåtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:T467 yrkande 2.