Allmänna motioner om punktskatter

Skatteutskottets betänkande 1999/2000:SkU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2000

Beslut

Motioner om punktskatter (SkU16)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om energibeskattning, vägtrafikbeskattning, alkohol och tobak samt vissa andra punktskattefrågor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

73 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-02-01
Justering: 2000-02-22
Betänkande 1999/2000:SkU16

Motioner om punktskatter (SkU16)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1999 om energibeskattning, vägtrafikbeskattning, alkohol och tobak samt vissa andra punktskattefrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-03-08
4

Beslut

Beslut: 2000-03-15

Protokoll med beslut