Allmänna motioner om mervärdesskatt

Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2011

Beslut

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU19)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om mervärdesskatt. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om sänkt eller slopad moms för nya grupper av varor och tjänster samt momsreglerna för ideell verksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU19)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om mervärdesskatt. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om sänkt eller slopad moms för nya grupper av varor och tjänster samt momsreglerna för ideell verksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.