Allmänna motioner om inkomstskatter m.m.

Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2006

Beslut

Beskattningen av barnpensionen ska ses över (SkU16)

Riksdagen uppmanar regeringen att se över reglerna för beskattning av barnpensionen. Det är en pension som barn och ungdomar som förlorat en förälder får som ersättning för det försörjningsstöd de mist. Mot bakgrund av att det var länge sedan reglerna kom till menar riksdagen att det är dags att se över dem. Riksdagen sade också nej till motioner om bland annat inkomstskatter från allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motion 2005/06:Sk216. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

131 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-01-31
Justering: 2006-02-21
Betänkande publicerat: 2006-03-08
Trycklov: 2006-03-06
Reservationer 22
Betänkande 2005/06:SkU16

Beskattningen av barnpensionen ska ses över (SkU16)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att se över reglerna för beskattning av barnpensionen. Det är en pension som barn och ungdomar som förlorat en förälder får som ersättning för det försörjningsstöd de mist. Mot bakgrund av att det var länge sedan reglerna kom till menar utskottet att det är dags att se över dem. Skatteutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om bland annat inkomstskatter från allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-15
4

Beslut

Beslut: 2006-03-15
24 förslagspunkter, 22 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatteskala, grundavdrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk201, 2005/06:Sk202, 2005/06:Sk298 yrkande 1, 2005/06:Sk364, 2005/06:Sk422, 2005/06:Sk455 yrkandena 2 och 4, 2005/06:Sk468, 2005/06:Sk474, 2005/06:Sk483, 2005/06:Sk496 yrkandena 1 och 7, 2005/06:U290 yrkande 15, 2005/06:Sf390 yrkande 3, 2005/06:Sf429 yrkande 2, 2005/06:Kr255 yrkande 5, 2005/06:Kr382 yrkande 29, 2005/06:N302 yrkande 2, 2005/06:N474 yrkande 12 och 2005/06:A246 yrkandena 2 och 4.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m045010
c21406
fp038010
kd02706
v23005
mp14003
-0002
Totalt159124066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Beskattningen av barnpension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om en översyn av reglerna om beskattning av barnpension.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2005/06:Sk216.

3. Förmånstagare till pensionsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk238, 2005/06:Sk337 och 2005/06:Sk438.

Reservation 3 (m, c, kd)

4. Utländska nyckelpersoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk313 och 2005/06:Sk317.

Reservation 4 (v)

5. Förmån av fri bil

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk222, 2005/06:Sk241, 2005/06:Sk249, 2005/06:Sk410, 2005/06:Sk476, 2005/06:Sk499 och 2005/06:Sk514.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

6. Personalvårdsförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk246, 2005/06:Sk277, 2005/06:Sk320, 2005/06:Sk339, 2005/06:Sk355, 2005/06:Sk415 yrkande 1, 2005/06:So430 yrkande 4, 2005/06:Kr334 yrkande 22, 2005/06:Kr414 yrkande 9, 2005/06:Kr415 yrkande 8, 2005/06:Kr418 yrkande 9, 2005/06:T330 yrkande 3 och 2005/06:T612 yrkande 8.

Reservation 6 (kd)
Reservation 7 (c)

7. Trängselskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi257 och 2005/06:Sk516 yrkandena 1 och 2.

8. Reseavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk220 yrkande 3, 2005/06:Sk242 yrkande 3, 2005/06:Sk373, 2005/06:Sk415 yrkande 2, 2005/06:Sk448, 2005/06:Sk477, 2005/06:Sk498, 2005/06:T329 yrkande 6, 2005/06:T497 yrkande 21, 2005/06:MJ441 yrkande 8 och 2005/06:N243 yrkande 8.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (c)

9. Frilansande konstnärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk469, 2005/06:Kr252 yrkande 11, 2005/06:Kr382 yrkande 26 och 2005/06:Kr417 yrkande 9.

Reservation 10 (m, kd)

10. Gåvor och bidrag till ideella ändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi317 yrkande 15, 2005/06:Sk287, 2005/06:Sk322 yrkandena 3 och 4, 2005/06:Sk324, 2005/06:Sk334, 2005/06:Sk434, 2005/06:Sk480, 2005/06:Sk482, 2005/06:Sk497 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk526 yrkande 1, 2005/06:U336 yrkande 24, 2005/06:Sf331 yrkande 14, 2005/06:So427 yrkande 2, 2005/06:So642 yrkande 10, 2005/06:Kr255 yrkande 10, 2005/06:Kr414 yrkande 4 och 2005/06:MJ532 yrkande 5.

Reservation 11 (m, c, kd)
Reservation 12 (fp)

11. Hushållstjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk245, 2005/06:Sk251, 2005/06:Sk253, 2005/06:Sk259 yrkande 2, 2005/06:Sk274 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk286, 2005/06:Sk298 yrkande 5, 2005/06:Sk303, 2005/06:Sk327, 2005/06:Sk330 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk346, 2005/06:Sk369, 2005/06:Sk421, 2005/06:Sk429, 2005/06:Sk459 yrkande 3, 2005/06:Sk465, 2005/06:Sk484, 2005/06:Sk489, 2005/06:Sk496 yrkande 6, 2005/06:Sk527 yrkande 2, 2005/06:Sf235 yrkande 3, 2005/06:Sf382 yrkande 16, 2005/06:Sf383 yrkande 11, 2005/06:Sf432 yrkande 30, 2005/06:So249 yrkande 8, 2005/06:So642 yrkande 11, 2005/06:So711 yrkande 5, 2005/06:MJ350 yrkande 10, 2005/06:N302 yrkande 5, 2005/06:N308 yrkande 5, 2005/06:N309 yrkande 10, 2005/06:N438 yrkande 2, 2005/06:N474 yrkande 13, 2005/06:N478 yrkande 8, 2005/06:N480 yrkande 23, 2005/06:A259 yrkande 9, 2005/06:A310 yrkande 3, 2005/06:A370 yrkande 14 och 2005/06:A418 yrkande 6.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

12. ROT-avdrag för vissa ombyggnadsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So555 yrkande 10.

13. Dubbel bosättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk411.

Reservation 14 (c)

14. Arbetsrum i bostaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk235.

15. Uthyrning av bostad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk309, 2005/06:Sk460 yrkande 1, 2005/06:Kr376 yrkande 24, 2005/06:Ub290 yrkande 6, 2005/06:Ub501 yrkande 3, 2005/06:N438 yrkande 7, 2005/06:N443 yrkande 48, 2005/06:Bo276 yrkande 23, 2005/06:Bo298 yrkande 27 och 2005/06:Bo336 yrkande 4.

Reservation 15 (m, fp, kd)

16. Boendes självförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo338 yrkande 16.

Reservation 16 (kd)

17. Individuellt kompetenssparkonto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A309 yrkande 8.

Reservation 17 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m450010
c01507
fp380010
kd25026
v23005
mp13004
-0002
Totalt26415268

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Studenters stipendier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi321 yrkande 18.

Reservation 18 (m, c, kd)

19. Skadestånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk352.

Reservation 19 (kd)

20. Deklarationskostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk223.

21. Idrottskonto, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk407, 2005/06:Sk472, 2005/06:Kr334 yrkande 23 och 2005/06:Kr373 yrkande 19.

Reservation 20 (c, kd)

22. Bär, svamp och kottar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk281.

Reservation 21 (c, kd)

23. Biodling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk342 och 2005/06:Sk436.

Reservation 22 (c, kd)

24. Öresund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:N474 yrkande 6.