Allmänna motioner om inkomstskatter m.m.

Skatteutskottets betänkande 1999/2000:SkU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2000

Beslut

Utvidgad avdragsrätt vid dubbel bosättning bör utredas (SkU13)

Riksdagen gav, med anledning av en v-motion, regeringen i uppdrag att utreda effekterna av en utvidgning av avdragsrätten för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning. En utvidgning skulle kunna ge positiva effekter i form av ökad rörlighet på arbetsmarknaden och bättre möjligheter att bo och arbeta i glesbygd. I dag kan gifta och sammanboende par göra avdrag vid dubbel bosättning under längst tre år och ensamstående skattskyldiga under längst ett år.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

69 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-01-25
Justering: 2000-02-22
Betänkande 1999/2000:SkU13

Utvidgad avdragsrätt vid dubbel bosättning bör utredas (SkU13)

Skatteutskottet föreslår, med anledning av en v-motion, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda effekterna av en utvidgning av avdragsrätten för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning. En utvidgning skulle kunna ge positiva effekter i form av ökad rörlighet på arbetsmarknaden och bättre möjligheter att bo och arbeta i glesbygd. I dag kan gifta och sammanboende par göra avdrag vid dubbel bosättning under längst tre år och ensamstående skattskyldiga under längst ett år.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-03-08
4

Beslut

Beslut: 2000-03-15

Protokoll med beslut