Allmänna motioner om energiskatter m.m.

Skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 april 2007

Beslut

Nej till motioner om energiskatter (SkU12)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bland annat energiskatter. Motionerna handlar om punktskatt på bränsle och elektrisk kraft, beskattningen av drivmedel, skatt på avfall, förändringar av fordonsbeskattningen, kilometerskatt för tunga fordon, kilometerskatt för sjötrafiken i Östersjön samt skatt på fritidsbåtar, djurförsök och socker.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-02-13
Justering: 2007-03-29
Betänkande publicerat: 2007-04-10
Trycklov: 2007-04-10
Reservationer 10
Betänkande 2006/07:SkU12

Alla beredningar i utskottet

2007-02-13, 2007-01-25

Nej till motioner om energiskatter (SkU12)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bland annat energiskatter. Motionerna handlar om punktskatt på bränsle och elektrisk kraft, beskattningen av drivmedel, skatt på avfall, förändringar av fordonsbeskattningen, kilometerskatt för tunga fordon, kilometerskatt för sjötrafiken i Östersjön samt skatt på fritidsbåtar, djurförsök och socker.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-04-18
4

Beslut

Beslut: 2007-04-19
10 förslagspunkter, 9 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 april 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänt om punktskatt på bränsle och elektrisk kraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk234, 2006/07:Sk242, 2006/07:Sk265 yrkandena 1 och 2, 2006/07:Sk278 yrkande 6, 2006/07:Sk283, 2006/07:Sk312, 2006/07:Sk319, 2006/07:T357 yrkande 2, 2006/07:MJ266 yrkande 49, 2006/07:MJ391 yrkandena 14 och 45 samt 2006/07:N345 yrkande 7.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)

2. Beskattning av drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk281 yrkandena 1 och 2, 2006/07:T304 yrkande 10 och 2006/07:MJ390 yrkande 49.

Reservation 3 (v)

3. Alternativa drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk308 och 2006/07:N219 yrkande 4.

4. Skatt på avfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ266 yrkande 53 och 2006/07:MJ335 yrkande 4.

Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

5. Fordonsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk246 yrkandena 13, 14, 18 och 19 samt 2006/07:MJ266 yrkandena 16, 17, 20 och 22.

Reservation 6 (v)

6. Kilometerskatt för tunga lastfordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk233, 2006/07:Sk246 yrkande 15, 2006/07:T359 yrkande 15, 2006/07:MJ266 yrkande 18 och 2006/07:MJ391 yrkande 31.

Reservation 7 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s970033
m800017
c190010
fp20008
kd18006
v01705
mp01414
Totalt23431183

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Kilometerskatt för sjötrafiken i Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 6 och 7.

Reservation 8 (v)

8. Skatt på fritidsbåtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk221 yrkande 2.

9. Skatt på djurförsök

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sk279 av Ulf Holm (mp).

Reservation 9 (mp)

10. Skatt på socker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So464 yrkande 27.

Reservation 10 (mp)