Allmänna motioner om energiskatter m.m.

Skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 april 2007

Beslut

Nej till motioner om energiskatter (SkU12)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bland annat energiskatter. Motionerna handlar om punktskatt på bränsle och elektrisk kraft, beskattningen av drivmedel, skatt på avfall, förändringar av fordonsbeskattningen, kilometerskatt för tunga fordon, kilometerskatt för sjötrafiken i Östersjön samt skatt på fritidsbåtar, djurförsök och socker.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2007-01-25, 2007-02-13

Nej till motioner om energiskatter (SkU12)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bland annat energiskatter. Motionerna handlar om punktskatt på bränsle och elektrisk kraft, beskattningen av drivmedel, skatt på avfall, förändringar av fordonsbeskattningen, kilometerskatt för tunga fordon, kilometerskatt för sjötrafiken i Östersjön samt skatt på fritidsbåtar, djurförsök och socker.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.