Allmänna motioner om energibeskattning m.m.

Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2006

Beslut

Nej till motioner om energibeskattning (SkU20)

Riksdagen sade nej till motioner om energibeskattning från allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om en reformering av energiskattesystemet och den gröna skatteväxlingen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om energibeskattning (SkU20)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om energibeskattning från allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om en reformering av energiskattesystemet och den gröna skatteväxlingen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.