Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets betänkande 2011/12:SkU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2012

Beslut

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om beskattning av företag, kapital och fastighet. Skälet är i flera fall det arbete som redan pågår på företagsbeskattningens och kapitalbeskattningens områden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU14)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om beskattning av företag, kapital och fastighet. Skälet är i flera fall det arbete som redan pågår på företagsbeskattningens och kapitalbeskattningens områden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.