Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2011

Beslut

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU22)

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om beskattning av företagande och investeringar samt vissa frågor om beskattning av fastigheter. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om att införa en så kallad tonnageskatt för sjöfarten, uttagsbeskattning, förmånsbeskattning av firmabilar och avdrag för sponsring, gåvor och forskning. Andra motioner tar upp fastighetstaxering, andrahandsuthyrning av bostäder och kapitalvinst vid fastighetsförsäljning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

78 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-02-03
Justering: 2011-03-03
Betänkande publicerat: 2011-03-07
Trycklov: 2011-03-07
Reservationer 6
Betänkande 2010/11:SkU22

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU22)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om beskattning av företagande och investeringar samt vissa frågor om beskattning av fastigheter. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om att införa en så kallad tonnageskatt för sjöfarten, uttagsbeskattning, förmånsbeskattning av firmabilar och avdrag för sponsring, gåvor och forskning. Andra motioner tar upp fastighetstaxering, andrahandsuthyrning av bostäder och kapitalvinst vid fastighetsförsäljning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-17
4

Beslut

Beslut: 2011-03-17
16 förslagspunkter, 13 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 mars 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företagande och investeringar, allmänna frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk229, 2010/11:Sk230 yrkandena 1 och 3 i denna del, 2010/11:Sk237, 2010/11:Sk238, 2010/11:Sk249, 2010/11:Sk263 yrkande 2, 2010/11:Sk274, 2010/11:Sk286, 2010/11:Sk298, 2010/11:Sk299, 2010/11:Sk300, 2010/11:Sk301, 2010/11:Sk307, 2010/11:Sk316, 2010/11:Sk317, 2010/11:Sk327, 2010/11:Sk333, 2010/11:Sk352, 2010/11:Sk368 yrkandena 1 och 2, 2010/11:Sk377 yrkandena 1 och 2, 2010/11:Sk386, 2010/11:Sk389, 2010/11:Sk411, 2010/11:Sk414, 2010/11:Sk427, 2010/11:Sk428, 2010/11:Sk445 och 2010/11:Sk456 yrkandena 1-5.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S619213
M95048
MP16117
FP21003
C14018
SD01901
V00190
KD16012
Totalt1682111842

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Tonnageskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk224 av Lars Hjälmered och Hans Rothenberg (båda M),
2010/11:Sk291 av Eva-Lena Jansson och Kerstin Engle (båda S),
2010/11:Sk303 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Jan-Olof Larsson (båda S),
2010/11:Sk313 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (båda S),
2010/11:Sk357 av Lars Johansson (S) och
2010/11:Sk382 av Annelie Enochson (KD).

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M101006
MP01807
FP21003
C14009
SD18002
V01900
KD17002
Totalt171135043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Utdelningar och kapitalvinster till delägare i fåmansföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk231 av Hans Backman m.fl. (FP),
2010/11:Sk310 av Jan Ericson (M),
2010/11:Sk343 av Mikael Oscarsson och Otto von Arnold (båda KD),
2010/11:Sk381 av Andreas Norlén och Maria Plass (båda M) och
2010/11:Sk416 av Sten Bergheden (M).

4. Uttagsbeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk266 av Penilla Gunther (KD),
2010/11:Sk314 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S),
2010/11:Sk338 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (båda S),
2010/11:Sk395 av Marie Nordén och Gunnar Sandberg (båda S),
2010/11:Sk406 av Christer Adelsbo m.fl. (S),
2010/11:Sk449 av Annie Johansson och Kenneth Johansson (båda C),
2010/11:Sk450 av Annie Johansson (C),
2010/11:Sk453 av Ola Johansson (C) och
2010/11:N369 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M101006
MP01807
FP21003
C15008
SD19001
V01900
KD17002
Totalt173136040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Förmånsbeskattning av firmabilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sk271 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M) yrkande 1.

6. Enskild näringsidkares personliga friskvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk240 av Anne Marie Brodén (M),
2010/11:Sk273 av Maria Plass och Hans Rothenberg (båda M) och
2010/11:Sk336 av Annie Johansson och Johan Linander (båda C).

Reservation 6 (SD)

7. Representation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sk280 av Jenny Petersson (M).

8. Stiftelser och ideella föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk244 av Elisabeth Svantesson (M) och
2010/11:Sk454 av Andreas Carlson (KD).

9. Avdrag för sponsring, gåvor och forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk227, 2010/11:Sk230 yrkande 4, 2010/11:Sk246, 2010/11:Sk304, 2010/11:Sk331, 2010/11:Sk387, 2010/11:Sk447, 2010/11:Sk455 och 2010/11:Ub439 yrkande 2.

10. Fastighetstaxering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk309 av Jan Ericson (M),
2010/11:Sk372 av Irene Oskarsson (KD),
2010/11:Sk439 av Finn Bengtsson m.fl. (M) och
2010/11:C360 av Caroline Szyber och Annelie Enochson (båda KD) yrkande 1 i denna del.

11. Boendebeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk284 av Anders Åkesson (C),
2010/11:Sk383 av Caroline Szyber (KD) och
2010/11:N437 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 7.

12. Avskrivning av flyttbara bostadshus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sk396 av Krister Hammarbergh och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M).

13. Andrahandsuthyrning av bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk305 av Cecilia Brinck (M),
2010/11:Sk412 av Erik Bengtzboe (M),
2010/11:C247 av Annie Johansson (C) yrkande 2 och
2010/11:C360 av Caroline Szyber och Annelie Enochson (båda KD) yrkande 1 i denna del.

14. Kapitalvinst vid fastighetsförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sk364 av Anti Avsan (M) yrkandena 1 och 2.

15. Gränsdragningen mellan äkta och oäkta bostadsrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sk268 av Christine Jönsson (M).

16. Återföring av skatt på vindkraftverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk302 av Saila Quicklund och Eva Lohman (båda M) och
2010/11:Sk451 av Per Åsling (C).