Allmänna motioner om alkohol och tobak

Skatteutskottets bet 2007/08:SkU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 april 2008

Beslut

Motioner om alkohol och tobak (SkU25)

Riksdagen sa nej till motioner om alkohol och tobak från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Motionerna handlar om alkohol- och tobaksskatt, skatt på alkoläsk, privatinförsel av alkohol, ankomsthandel samt Tullverkets arbete mot illegal införsel av alkohol.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-03-11
Justering: 2008-03-25
Betänkande publicerat: 2008-04-01
Trycklov: 2008-04-01
Reservationer 3
bet 2007/08:SkU25

Nej till motioner om alkohol och tobak (SkU25)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om alkohol och tobak från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Motionerna handlar om alkohol- och tobaksskatt, skatt på alkoläsk, privatinförsel av alkohol, ankomsthandel samt Tullverkets arbete mot illegal införsel av alkohol.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-09
4

Beslut

Beslut: 2008-04-09
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 april 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Alkoholbeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk215, 2006/07:Sk243, 2006/07:Sk245 yrkande 1, 2006/07:Sk315, 2006/07:So203 yrkande 2, 2006/07:So376 yrkande 3, 2006/07:So378 yrkande 5, 2006/07:So459 yrkande 3, 2006/07:So461 yrkande 5, 2006/07:So464 yrkandena 41 och 42, 2007/08:Sk307, 2007/08:Sk322, 2007/08:Sk340, 2007/08:Sk363 yrkande 2, 2007/08:Sk383, 2007/08:Sk391 yrkande 5, 2007/08:Sk398, 2007/08:U353 yrkande 16 i denna del, 2007/08:So316 yrkande 5, 2007/08:So318 yrkande 2, 2007/08:So371 yrkande 1 och 2007/08:So557 yrkande 3.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m810016
c23006
fp21007
kd18006
v02002
mp01603
Totalt143137069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Tobaksbeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So293 yrkande 8.

3. Införsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So203 yrkande 3, 2006/07:So266 yrkande 1, 2006/07:So376 yrkande 4, 2006/07:So378 yrkande 4, 2006/07:So459 yrkande 1, 2006/07:So461 yrkande 7, 2006/07:So464 yrkande 43, 2007/08:Sk363 yrkande 3, 2007/08:U353 yrkande 16 i denna del, 2007/08:So242 yrkande 2, 2007/08:So316 yrkande 7, 2007/08:So318 yrkande 3, 2007/08:So364 yrkande 1 och 2007/08:So557 yrkande 1.

Reservation 2 (s)
Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s119929
m810016
c23006
fp21007
kd18006
v02002
mp01603
Totalt144379969

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Ankomsthandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk300, 2007/08:Sk281 och 2007/08:Sk393.

5. Tullverkets arbete mot illegal införsel av alkohol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So459 yrkande 4.