Allmänna helgdagar m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 februari 2022

Beslut

Nej till motioner om bland annat allmänna helgdagar (KU25)

Riksdagen sa nej till 17 förslag i motioner som rör allmänna helgdagar med mera från den allmänna motionstiden 2021. Motionerna handlar bland annat om allmänna helgdagar, regler om flaggning, skånska flaggans officiella status, nationalsången, nationella symboler, minnesdagar och offentliga belöningssystem.

Enligt riksdagen finns det inte behov av några åtgärder i dessa frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-01-27, 2022-02-03

Nej till motioner om bland annat allmänna helgdagar (KU25)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 17 förslag i motioner som rör allmänna helgdagar med mera från den allmänna motionstiden 2021. Motionerna handlar bland annat om allmänna helgdagar, regler om flaggning, skånska flaggans officiella status, nationalsången, nationella symboler, minnesdagar och offentliga belöningssystem.

Enligt utskottet finns det inte behov av några åtgärder i dessa frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.