Allmänna helgdagar m.m.

Konstitutionsutskottets bet 2017/18:KU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2018

Beslut

Ordensväsendet och antalet allmänna flaggdagar borde ses över (KU28)

Efter valet 2018 borde en parlamentarisk kommitté, med representanter från de olika riksdagspartierna, utses och sätta igång ett arbete med att se över bland annat ordensväsendet och antalet allmänna flaggdagar. Det tycker  riksdagen som riktar fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Att låta kommittén se över det offentliga belöningssystemet med fokus på bland ordensväsendet och regeringens belöningar.
  • Att låta kommittén se över de allmänna flaggdagarna i Sverige med utgångspunkt att antalet flaggdagar minskas vid nästa tronskifte.
  • Att låta kommittén se över utformningen av riksdagens ekonomiska anslag till hovet, alltså organisationen runt kungen och det svenska kungahuset.
  • Att regeringen borde överväga möjligheten att besluta om en tillfällig allmän flaggdag den 17 december 2018 med anledning av att det då är 100 år sedan riksdagen fattade det principiella beslutet att införa allmän och lika rösträtt.

Förslagen om tillkännagivande kommer från ett så kallat utskottsinitiativ och från en motion. Ett utskottsinitiativ betyder att förslagen har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ med tillkännagivande till regeringen om översyn av det offentliga belöningssystemet. Bifall till utskottets initiativ med tillkännagivande till regeringen om översyn av de allmänna flaggdagarna. Bifall till utskottets initiativ med tillkännagivande till regeringen om utformningen av riksdagens anslag till hovet. Delvis bifall till motion med tillkännagivande till regeringen om flaggdag med anledning av demokratins genombrott. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-22
Justering: 2018-05-24
Trycklov: 2018-05-25
Reservationer 5
bet 2017/18:KU28

Alla beredningar i utskottet

2018-05-22, 2018-05-17, 2018-05-14, 2018-05-03, 2018-04-19

Ordensväsendet och antalet allmänna flaggdagar borde ses över (KU28)

Efter valet 2018 borde en parlamentarisk kommitté, med representanter från de olika riksdagspartierna, utses och sätta igång ett arbete med att se över bland annat ordensväsendet och antalet allmänna flaggdagar. Det tycker konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen riktar fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Att låta kommittén se över det offentliga belöningssystemet med fokus på bland ordensväsendet och regeringens belöningar.
  • Att låta kommittén se över de allmänna flaggdagarna i Sverige med utgångspunkt att antalet flaggdagar minskas vid nästa tronskifte.
  • Att låta kommittén se över utformningen av riksdagens ekonomiska anslag till hovet, alltså organisationen runt kungen och det svenska kungahuset.
  • Att regeringen borde överväga möjligheten att besluta om en tillfällig allmän flaggdag den 17 december 2018 med anledning av att det då är 100 år sedan riksdagen fattade det principiella beslutet att införa allmän och lika rösträtt.

Förslagen om tillkännagivande kommer från ett så kallat utskottsinitiativ och från en motion. Ett utskottsinitiativ betyder att förslagen har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-29
Debatt i kammaren: 2018-05-30
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30
15 förslagspunkter, 12 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av det offentliga belöningssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av det offentliga belöningssystemet och tillkännager det för regeringen.


Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 71 0 0 12
SD 34 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 4 0 0 4
Totalt 277 18 0 54


2. Översyn av de allmänna flaggdagarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av de allmänna flaggdagarna och tillkännager det för regeringen.


3. Utformningen av riksdagens anslag till hovet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om överväganden om utformningen av riksdagens anslag till hovet och tillkännager det för regeringen.


4. Offentliga belöningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 15,

2017/18:2094 av Björn Söder (SD),

2017/18:2107 av Carl Schlyter (MP),

2017/18:2835 av Annicka Engblom (M) och

2017/18:3860 av Jan Björklund m.fl. (L).

5. Flaggdag med anledning av demokratins genombrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en tillfällig flaggdag med anledning av demokratins genombrott och tillkännager det för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2017/18:1467 av Yasmine Larsson (S).

6. Flagglag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 16.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 71 0 0 12
SD 0 34 0 8
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 4 0 4
Totalt 257 38 0 54


7. Flaggdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1475 av Yasmine Larsson (S).

8. Skånska flaggans officiella status

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2258 av Anette Åkesson m.fl. (M).

9. Flaggningstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3782 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkande 2.

10. EU-flaggan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:165 av Jeff Ahl (SD).

11. Sveriges nationalsång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 18,

2017/18:2036 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5 och

2017/18:2782 av Carina Ståhl Herrstedt (SD).

Reservation 3 (SD)

12. Allmänna helgdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:504 av Robert Hannah (L),

2017/18:524 av Jeff Ahl (SD) yrkandena 1-3 och

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 5.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 0 34 0 8
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 4 0 4
Totalt 258 38 0 53


13. Nationella symboler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 17 och

2017/18:2036 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3.

Reservation 5 (SD)

14. Ett civilkuragepris

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2077 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.

15. Minnet av Harry Nordlund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1620 av Peter Jeppsson (S).