Allmänna helgdagar m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2013

Beslut

Riksdagen vill uppmärksamma 100-årsminnet av demokratins genombrott (KU16)

Riksdagen vill vid lämplig tidpunkt och i lämplig form uppmärksamma att det har gått hundra år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Den liberale statsministern Nils Edén lämnade 1918 ett förslag till riksdagen om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Riksdagen fattade beslut 1919. Två år senare, 1921, genomfördes det första riksdagsvalet i vilket både män och kvinnor deltog.

En kommitté bör tillsättas som tar ansvar för förberedelser och genomförande av jubileet. Det är önskvärt att alla riksdagspartier deltar i arbetet. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om allmänna helgdagar.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till riksdagsstyrelsen och delvis bifall till en motion om minnesår för demokratins genombrott. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2013-03-12, 2013-03-19, 2013-03-21

KU vill uppmärksamma 100-årsminnet av demokratins genombrott (KU16)

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen vid lämplig tidpunkt och i lämplig form uppmärksammar att det har gått hundra år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Den liberale statsministern Nils Edén lämnade 1918 ett förslag till riksdagen om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Riksdagen fattade beslut 1919. Två år senare, 1921, genomfördes det första riksdagsvalet i vilket både män och kvinnor deltog.

En kommitté bör enligt KU tillsättas som tar ansvar för förberedelser och genomförande av jubileet. Det är önskvärt att alla riksdagspartier deltar i arbetet. KU föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

KU föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om allmänna helgdagar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.