Allmänna helgdagar m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2013

Beslut

Riksdagen vill uppmärksamma 100-årsminnet av demokratins genombrott (KU16)

Riksdagen vill vid lämplig tidpunkt och i lämplig form uppmärksamma att det har gått hundra år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Den liberale statsministern Nils Edén lämnade 1918 ett förslag till riksdagen om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Riksdagen fattade beslut 1919. Två år senare, 1921, genomfördes det första riksdagsvalet i vilket både män och kvinnor deltog.

En kommitté bör tillsättas som tar ansvar för förberedelser och genomförande av jubileet. Det är önskvärt att alla riksdagspartier deltar i arbetet. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om allmänna helgdagar.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till riksdagsstyrelsen och delvis bifall till en motion om minnesår för demokratins genombrott. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-03-21
Justering: 2013-04-09
Betänkande publicerat: 2013-04-09
Trycklov: 2013-04-09
Betänkande 2012/13:KU16

Alla beredningar i utskottet

2013-03-21, 2013-03-19, 2013-03-12

KU vill uppmärksamma 100-årsminnet av demokratins genombrott (KU16)

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen vid lämplig tidpunkt och i lämplig form uppmärksammar att det har gått hundra år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Den liberale statsministern Nils Edén lämnade 1918 ett förslag till riksdagen om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Riksdagen fattade beslut 1919. Två år senare, 1921, genomfördes det första riksdagsvalet i vilket både män och kvinnor deltog.

En kommitté bör enligt KU tillsättas som tar ansvar för förberedelser och genomförande av jubileet. Det är önskvärt att alla riksdagspartier deltar i arbetet. KU föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

KU föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om allmänna helgdagar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-17
4

Beslut

Beslut: 2013-04-18
8 förslagspunkter, 8 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Flaggdagar och flaggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:K205, 2012/13:K308 och 2012/13:K375.

2. Minnesdag tillägnad Raoul Wallenberg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K257, 2011/12:K294, 2011/12:K304, 2012/13:K263 och 2012/13:K340.

3. Sveriges nationalsång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K324, 2011/12:K371 och 2012/13:K332.

4. Nationell dag till minnet av slaveriets avskaffande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:K255.

5. Svenska hedersmedborgare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:K275.

6. Första maj som allmän helgdag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:K384.

7. Minnesår för demokratins genombrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad utskottet anfört om att riksdagen vid lämplig tidpunkt och i lämplig form bör uppmärksamma att hundra år förflutit sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion
2012/13:K247 av Leif Pagrotsky (S).

8. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K206, 2011/12:K216, 2011/12:K248 yrkandena 1 och 2, 2011/12:K331, 2011/12:K344, 2012/13:K262 yrkandena 1 och 2, 2012/13:K266, 2012/13:K274 och 2012/13:K387.