Allmänna helgdagar m.m.

Konstitutionsutskottets bet 2010/11:KU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2011

Beslut

Nej till motioner om allmänna helgdagar (KU25)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om bland annat allmänna helgdagar. En orsak är att flera av frågorna tidigare har behandlats av konstitutionsutskottet och att utskottet i dessa fall nu gjorde samma bedömning som förut. Motionerna handlar om flaggdagar och flaggning, en minnesdag och ett märkesår för Raoul Wallenberg, en nationell dag till minne av slaveriets avskaffande, offentliga belöningssystem och medborgarskapsceremonier.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-02-03
Justering: 2011-02-10
Betänkande publicerat: 2011-02-21
Trycklov: 2011-02-21
bet 2010/11:KU25

Alla beredningar i utskottet

2011-02-03, 2011-01-25

Nej till motioner om allmänna helgdagar (KU25)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om bland annat allmänna helgdagar. Flera av frågorna har tidigare behandlats av utskottet och i dessa fall gör utskottet nu samma bedömning som förut. Motionerna handlar om flaggdagar och flaggning, en minnesdag och ett märkesår för Raoul Wallenberg, en nationell dag till minne av slaveriets avskaffande, offentliga belöningssystem och medborgarskapsceremonier.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-03
4

Beslut

Beslut: 2011-03-03
5 förslagspunkter, 5 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Flaggdagar och flaggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K219 yrkandena 1 och 2, 2010/11:K359 och 2010/11:K370.

2. Ett märkesår och en minnesdag för Raoul Wallenberg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K208, 2010/11:K209 och 2010/11:K409.

3. En minnesdag för slaveriets avskaffande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K365.

4. Offentliga belöningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K275 och 2010/11:K375.

5. Medborgarskapsceremonier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K205.