Allmänna helgdagar, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2006

Beslut

Motioner om allmänna helgdagar (KU24)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om allmänna helgdagar. Motionerna handlar om allmänna helgdagar, minnesdagar, ordnar, allmänna flaggdagar, ekonomipriset till Nobels minne och nationalrätt.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-04-06, 2006-04-18

Motioner om allmänna helgdagar (KU24)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om allmänna helgdagar. Motionerna handlar om allmänna helgdagar, minnesdagar, ordnar, allmänna flaggdagar, ekonomipriset till Nobels minne och nationalrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.