Allmänna arvsfonden och Arvsfondsdelegationens organisation m.m.

Socialutskottets betänkande 2003/04:SOU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 2003

Beslut

Arvsfondsdelegationens organisation (SoU3)

Arvsfondsdelegationens ställning som en egen myndighet inom Regeringskansliet stärks. Delegationen ska besluta om allt stöd ur Allmänna arvsfonden oavsett beloppets storlek. Riksdagen sade ja till regeringens förslag förutom att en ändring beslutades när det gäller Kammarkollegiets redovisning för förvaltningen av Allmänna arvsfonden.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Arvsfondsdelegationens organisation (SoU3)

Arvsfondsdelegationens ställning som en egen myndighet inom Regeringskansliet stärks. Delegationen ska besluta om allt stöd ur Allmänna arvsfonden oavsett beloppets storlek. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag förutom att en ändring föreslås när det gäller Kammarkollegiets redovisning för förvaltningen av Allmänna arvsfonden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.