Alkoholpolitik

Socialutskottets betänkande 2004/05:SOU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2005

Beslut

Hårdare tag mot ölförsäljning till ungdomar (SoU9)

Regeringen måste få stopp på försäljningen av folköl till ungdomar under 18 år. Det tycker riksdagen och uppmanar regeringen att återkomma med förslag för att ålderskontrollen ska följas bättre. Riksdagen sa därmed ja till förslag i ett antal motioner. Det kan till exempel handla om hårdare straff och längre försäljningsförbud för den livsmedelsbutik som säljer folköl till minderåriga. I dag kan den som säljer folköl till minderåriga dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Kommunen kan förbjuda butiken att sälja folköl under max ett år. Riksdagen sa samtidigt nej till andra motioner om alkoholpolitiska frågor.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner om ålderskontrollen vid försäljning av folköl. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

95 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-02-08
Justering: 2005-03-01
Betänkande publicerat: 2005-03-18
Trycklov: 2005-03-18
Reservationer 20
Betänkande 2004/05:SOU9

Alla beredningar i utskottet

2005-02-08

Hårdare tag mot ölförsäljning till ungdomar (SoU9)

Regeringen måste få stopp på försäljningen av folköl till ungdomar under 18 år. Det tycker socialutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med förslag för att ålderskontrollen ska följas bättre. Utskottet säger därmed ja till förslag i ett antal motioner. Det kan till exempel handla om hårdare straff och längre försäljningsförbud för den livsmedelsbutik som säljer folköl till minderåriga. I dag kan den som säljer folköl till minderåriga dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Kommunen kan förbjuda butiken att sälja folköl under max ett år. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till andra motioner om alkoholpolitiska frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-04-06
4

Beslut

Beslut: 2005-04-07
25 förslagspunkter, 22 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Alkoholpolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk349 yrkandena 1 och 3, 2003/04:So31 yrkandena 1 och 5, 2003/04:So35 yrkande 3, 2003/04:So343 yrkandena 8 och 10, 2003/04:So345 yrkande 25, 2003/04:So407 yrkande 1, 2003/04:So422 yrkande 1, 2003/04:So427 yrkandena 1, 3 och 4, 2003/04:So448 yrkandena 2 och 3, 2003/04:So552, 2003/04:So576 yrkande 5, 2003/04:So577 yrkande 13, 2003/04:So645 yrkande 15, 2004/05:K431 yrkande 17 i denna del, 2004/05:So337, 2004/05:So393 yrkande 1, 2004/05:So396 yrkande 1, 2004/05:So431 yrkandena 3 och 6, 2004/05:So509 yrkande 2, 2004/05:So517 yrkandena 6 och 9, 2004/05:So607 yrkandena 1 och 3, 2004/05:So610 yrkande 1 och 2004/05:So614 yrkande 2.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100034
m038017
c00166
fp370011
kd220011
v24005
mp11006
-1000
Totalt205381690

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Alkoholförebyggande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk310 yrkandena 1 och 5, 2003/04:So31 yrkandena 2 och 4, 2003/04:So32, 2003/04:So35 yrkande 1, 2003/04:So220, 2003/04:So231 yrkande 1, 2003/04:So285 yrkande 2, 2003/04:So374, 2003/04:So379 yrkande 1, 2003/04:So395 yrkande 3, 2003/04:So422 yrkandena 4 och 5, 2003/04:So427 yrkande 2, 2003/04:So448 yrkande 1, 2003/04:So532, 2003/04:So546, 2003/04:So576 yrkande 2, 2003/04:So639 yrkande 2, 2003/04:So645 yrkande 14, 2004/05:Sk340 yrkande 2, 2004/05:Sk448 yrkande 5, 2004/05:So231 yrkande 3, 2004/05:So319, 2004/05:So344, 2004/05:So507 yrkande 1, 2004/05:So517 yrkande 8, 2004/05:So549 yrkande 1, 2004/05:So551 yrkande 3, 2004/05:So587, 2004/05:So607 yrkande 6 och 2004/05:So614 yrkande 6.

Reservation 3 (m)
Reservation 4 (v)

3. Alkoläsk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So231 yrkande 2, 2003/04:So236 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So231 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:So549 yrkande 2.

Reservation 5 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100034
m371017
c15016
fp370011
kd022011
v24005
mp11006
-1000
Totalt23523190

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Lördagsöppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So36 yrkande 5.

5. Detaljhandelsmonopolet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So422 yrkande 3, 2003/04:So541, 2003/04:So645 yrkande 6 och 2004/05:So516 yrkande 2.

Reservation 6 (m)

6. Gårdsförsäljning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So234, 2003/04:So391, 2003/04:So403, 2003/04:So422 yrkande 9, 2003/04:So486, 2003/04:So540, 2004/05:So276, 2004/05:So277, 2004/05:So392 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So413 och 2004/05:N403 yrkande 16.

Reservation 7 (m)

7. Alkohol i livsmedelsaffärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So204, 2004/05:So225 och 2004/05:So459.

Reservation 8 (m)

8. Distansförsäljning av alkohol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So392 och 2004/05:So202.

Reservation 9 (m)

9. Parlamentarisk utredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sk348 yrkande 2.

Reservation 10 (m)

10. Olägenheter i fråga om ordning och nykterhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So577 yrkande 15, 2003/04:So645 yrkande 7 och 2004/05:So517 yrkande 4.

Reservation 11 (v)

11. Lämplighetskravet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So215, 2003/04:So569 yrkande 4 och 2004/05:So334.

Reservation 12 (m)
Reservation 13 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100034
m003718
c16006
fp360012
kd220011
v02405
mp3356
-0100
Totalt187284292

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Undantag från alkohollagens bestämmelser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So485 och 2004/05:So494.

Reservation 14 (m)

13. Serveringstider m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So202, 2003/04:So432 och 2004/05:So224.

Reservation 15 (m)

14. Servering i teater- och konsertfoajéer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So259.

Reservation 16 (m)

15. Ansvaret för serveringstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So622.

16. Servering av helflaskor sprit

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So279.

17. Ålderskontrollen vid försäljning av folköl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis motionerna 2003/04:So36 yrkande 6, 2003/04:So329, 2003/04:So379 yrkande 2, 2003/04:So389, 2003/04:So395 yrkande 1, 2003/04:So471, 2003/04:So484 yrkandena 1 och 2, 2003/04:So515 yrkandena 1 och 2, 2003/04:So645 yrkande 8, 2004/05:So287, 2004/05:So291, 2004/05:So350 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So517 yrkandena 2 och 3, 2004/05:So602 yrkande 1, 2004/05:So607 yrkande 7, 2004/05:So614 yrkande 5 och 2004/05:So626.

18. Ändrade regler för försäljning av folköl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So251, 2003/04:So256, 2004/05:So332 och 2004/05:So661.

Reservation 17 (m)
Reservation 18 (v)

19. Illegal alkoholförsäljning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So31 yrkande 3, 2003/04:So550, 2004/05:Sk448 yrkande 4 och 2004/05:So545.

20. Åldersgränser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So422 yrkande 7.

Reservation 19 (m)

21. Åldersdiskriminering på Systembolaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So212.

22. Varningstexter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So284 och 2004/05:So408.

Reservation 20 (kd)

23. Definitioner för olika alkoholdrycker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So395 yrkande 2.

24. Kraven för tillverkningstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L371 yrkande 2.

25. Uppgiftsskyldighet för Skatteverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So288.