Alkoholpolitik

Socialutskottets betänkande 2001/02:SOU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 februari 2002

Beslut

Motioner om alkoholpolitik (SoU6)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om alkoholpolitik.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om alkoholpolitik (SoU6)

Socialutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2001 om alkoholpolitik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.