Alkoholfrågor

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2014

Beslut

Riksdagen vill se handlingsplan för minskat alkoholbruk bland ungdomar (SoU14)

Riksdagen uppmanade regeringen att utarbeta en nationell handlingsplan för minskat alkoholbruk bland ungdomar. Regeringen bör sedan återrapportera till riksdagen på lämpligt sätt.

Socialutskottet, som förberett riksdagens beslut, tycker att regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken är bra. Utskottet anser dock att det behövs ännu högre ambitioner i arbetet med att få ungdomar att dricka mindre alkohol. Insatserna måste koordineras och en handlingsplan skulle kunna samla de frågor som rör specifikt ungdomars alkoholbruk. I handlingsplanen bör det framgå konkret hur det förebyggande arbetet på lokal, regional och nationell nivå ska samverka. Till grund för riksdagens beslut om tillkännagivande ligger motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Riksdagen sa nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2013 om alkoholfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör utarbeta en nationell handlingsplan för minskat alkoholbruk bland ungdomar och därefter återrapportera på lämpligt sätt till riksdagen. Därmed tillstyrker utskottet motioner med yrkanden om en sådan handlingsplan. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2014-02-27, 2014-03-20

Socialutskottet vill se handlingsplan för minskat alkoholbruk bland ungdomar (SoU14)

Socialutskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att utarbeta en nationell handlingsplan för minskat alkoholbruk bland ungdomar. Sedan bör regeringen återrapportera till riksdagen på lämpligt sätt.

Socialutskottet tycker att regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken är bra. Utskottet anser dock att det behövs ännu högre ambitioner i arbetet med att få ungdomar att dricka mindre alkohol. Insatserna måste koordineras och en handlingsplan skulle kunna samla de frågor som rör specifikt ungdomars alkoholbruk. I handlingsplanen bör det framgå konkret hur det förebyggande arbetet på lokal, regional och nationell nivå ska samverka. Till grund för utskottets förslag till tillkännagivande ligger motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Socialutskottet föreslår även att riksdagen säger nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2013 om alkoholfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.