Alkoholfrågor

SoUs bet 2012/13:SoU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2013

Beslut

Nej till motioner om alkohol (SoU16)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om alkohol. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om EU:s alkoholstrategi, langning, privatinförsel av alkohol, alkoholreklam, provsmakning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker, serveringstider på restauranger och mängdrabatter på alkohol.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

40 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-07
Justering: 2013-03-26
Betänkande publicerat: 2013-03-27
Trycklov: 2013-03-27
Reservationer 4
bet 2012/13:SoU16

Nej till motioner om alkohol (SoU16)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om alkohol. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om EU:s alkoholstrategi, langning, privatinförsel av alkohol, alkoholreklam, provsmakning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker, serveringstider på restauranger och mängdrabatter på alkohol.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-10
4

Beslut

Beslut: 2013-04-10
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 april 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. EU-strategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So414 av Jan Lindholm och Mehmet Kaplan (båda MP).

Reservation 1 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M100007
MP02401
FP22002
C19004
SD18002
V19000
KD19000
Totalt29724028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Langning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So262 av Christer Akej (M).

3. Privatinförsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 38,
2012/13:Sk322 av Gunnar Sandberg (S) yrkande 8,
2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 12,
2012/13:So279 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 5,
2012/13:So408 av Per Lodenius (C) och
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkandena 37 och 41.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP06181
FP22002
C18014
SD18002
V00190
KD19000
Totalt1771063828

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Marknadsföring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 35.

5. Provsmakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So455 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (båda M).

6. Serveringstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So357 av Lars-Axel Nordell (KD) och
2012/13:So279 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 3.

7. Mängdrabatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sk322 av Gunnar Sandberg (S) yrkande 5.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP02401
FP22002
C19004
SD18002
V01900
KD18001
Totalt177143029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Alkoholfrågor - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.