Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

Socialutskottets bet 2014/15:SoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 april 2015

Beslut

Regeringen ska skyndsamt se över problemet med nätdroger (SoU6)

Internethandeln med nya preparat som liknar narkotika men ännu inte klassats som det i Sverige, så kallade nätdroger, är ett stort och växande problem. Att ett ämne klassas som narkotika är något som i dag sker genom individuell prövning. Ett annat sätt skulle kunna vara att göra en så kallad generisk klassning eller familjeklassning av narkotika.

Riksdagen uppmanade regeringen att utan dröjsmål låta utreda problemet med nätdroger brett. Det innebär att skyndsamt se över frågan om generisk klassning/familjeklassning av narkotika men också att överväga andra åtgärder. Regeringen ska sedan återkomma till riksdagen med förslag.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor. Motionerna handlar bland annat om förebyggande arbete, Systembolagets verksamhet och sprututbyte. Skälet är att det redan pågår arbete i många frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om att regeringen utan dröjsmål ska låta utreda problemet med nätdroger brett, vilket innebär att skyndsamt se över frågan om generisk klassning/familjeklassning av narkotika men att också överväga andra åtgärder. Därmed tillstyrker utskottet delvis motioner med yrkanden om tillsättande av en utredning om hur familjeklassning av narkotika kan införas. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

81 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-03-17
Justering: 2015-03-26
Trycklov: 2015-03-31
Reservationer 7
bet 2014/15:SoU6

Alla beredningar i utskottet

2015-03-17, 2015-02-12

Regeringen ska skyndsamt se över problemet med nätdroger (SoU6)

Internethandeln med nya preparat som liknar narkotika men ännu inte klassats som det i Sverige, så kallade nätdroger, är ett stort och växande problem, enligt socialutskottet. Att ett ämne klassas som narkotika är något som i dag sker genom individuell prövning. Ett annat sätt skulle kunna vara att göra en så kallad generisk klassning eller familjeklassning av narkotika.

Socialutskottet anser att riksdagen bör uppmana regeringen att utan dröjsmål låta utreda problemet med nätdroger brett. Det innebär att skyndsamt se över frågan om generisk klassning/familjeklassning av narkotika men också att överväga andra åtgärder. Regeringen ska sedan återkomma till riksdagen med förslag.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor. Motionerna handlar bland annat om förebyggande arbete, Systembolagets verksamhet och sprututbyte. Skälet är att det redan pågår arbete i många frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-07
Debatt i kammaren: 2015-04-08
4

Beslut

Beslut: 2015-04-08
26 förslagspunkter, 21 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 april 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Minskat bruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

2. Illegal handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2579 av Jan R Andersson och Lars Hjälmered (M),

2014/15:2853 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (S),

2014/15:1739 av Lars Mejern Larsson (S) och

2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 102 0 0 11
M 3 0 77 4
SD 0 41 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 194 41 77 37


3. Nollvision för skador på ofödda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1393 av Mikael Oscarsson (KD).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 0 41 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 13 0 0 3
Totalt 270 41 0 38


4. Nollvision mot narkotikarelaterad dödlighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Informationskampanj

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Varningstexter på alkoholvaror

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Detaljhandelsmonopolet och försäljningsställenas förläggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Systembolagets verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Svenska producenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

10. Gårdsförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:94 av Maria Malmer Stenergard och Åsa Coenraads (M),

2014/15:352 av Lotta Finstorp och Lotta Olsson (M),

2014/15:614 av Helena Bouveng och Mats Green (M),

2014/15:665 av Jan Ericson (M) yrkande 1,

2014/15:844 av Cecilia Widegren m.fl. (M, FP, C, KD),

2014/15:974 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M),

2014/15:976 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 3,

2014/15:1015 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (SD),

2014/15:1230 av Sten Bergheden (M),

2014/15:1327 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (M) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1477 av Margareta Cederfelt och Christian Holm (M),

2014/15:2469 av Eva Lohman och Lars-Arne Staxäng (M),

2014/15:2553 av Per Bill (M),

2014/15:2554 av Per Bill (M),

2014/15:2556 av Per Bill (M),

2014/15:2557 av Per Bill (M),

2014/15:453 av Boriana Åberg (M),

2014/15:542 av Eskil Erlandsson och Per-Ingvar Johnsson (C),

2014/15:896 av Michael Svensson (M),

2014/15:1249 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2014/15:1287 av Sten Bergheden (M),

2014/15:1349 av Kristina Yngwe (C),

2014/15:1759 av Lars Hjälmered (M),

2014/15:1987 av Saila Quicklund och Gunilla Nordgren (M),

2014/15:2504 av Gustaf Hoffstedt (M) och

2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 8.

Reservation 4 (M, C)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 102 0 0 11
M 0 80 0 4
SD 0 0 41 8
MP 22 0 0 3
C 1 18 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 173 98 41 37


11. Kommersiell förmedling av alkohol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

12. Åldersgräns på Systembolaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

13. Servering på olika transportmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

14. Serveringstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

15. Kommunernas alkoholhandläggare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

16. Familjeklassning av narkotika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen utan dröjsmål ska låta utreda problemet med nätdroger brett, vilket innebär att skyndsamt se över frågan om generisk klassning/familjeklassning av narkotika men att också överväga andra åtgärder, och återkomma till riksdagen med förslag.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:205 av Torkild Strandberg (FP),

2014/15:224 av Edward Riedl (M),

2014/15:424 av Cecilia Widegren (M),

2014/15:1506 av Olle Felten och Kent Ekeroth (SD) och

2014/15:2822 av Hillevi Larsson (S) yrkande 5 och

bifaller delvis motionerna

2014/15:1077 av Lars-Axel Nordell (KD),

2014/15:1171 av Anna Wallén och Roza Güclü Hedin (S),

2014/15:1453 av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt (S) och

2014/15:1744 av Elin Lundgren (S).

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 0 102 0 11
M 80 0 0 4
SD 41 0 0 8
MP 0 22 0 3
C 19 0 0 3
V 0 20 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 168 144 0 37


17. Sprututbyte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 15,

2014/15:711 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 1 och 2 samt

2014/15:427 av Cecilia Widegren (M).

Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 40 1 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 20 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 291 21 0 37


18. Dopningsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

19. Ålderskontroll m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

20. Ett tobaksfritt Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

21. Rökfria miljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

22. Dold försäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

23. Neutrala förpackningar och hälsovarningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

24. Svenskt snus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

25. E-cigaretter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

26. Reklam för tobaksprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument