Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2017

Beslut

Våld mot äldre i nära relationer bör kartläggas (SoU9)

Våld mot äldre borde uppmärksammas mer

Ibland miss-handlas äldre människor
av personer de känner.

Riksdagen tycker att våld mot
äldre är ett gömt problem.

Riksdagen vill att någon
ska ta fram information om
äldre som miss-handlas
av personer de känner.

Riksdagen har sagt
till regeringen att den ska se
till att information om våld
mot äldre tas fram.

Våld mot äldre i nära relationer och hedersrelaterat våld mot äldre borde synliggöras och kartläggas. I dag finns en okunskap om det våld som äldre utsätts för. Riksdagen tycker att regeringen ska ge en myndighet i uppdrag att kartlägga och synliggöra problemen. Riksdagen uppmanade regeringen till det i ett tillkännagivande.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör uppdra åt en myndighet att kartlägga och synliggöra våld mot äldre i nära relationer och inom hedersrelaterat våld. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Våld mot äldre i nära relationer bör kartläggas (SoU9)

Våld mot äldre i nära relationer och hedersrelaterat våld mot äldre borde synliggöras och kartläggas. I dag finns en okunskap om det våld som äldre utsätts för. Socialutskottet tycker att regeringen ska ge en myndighet i uppdrag att kartlägga och synliggöra problemen. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till det i ett tillkännagivande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.