Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2007

Beslut

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU13)

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om äldrefrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de flesta frågor motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-03-29
Justering: 2007-04-17
Betänkande publicerat: 2007-04-24
Trycklov: 2007-04-24
Reservationer 6
Betänkande 2006/07:SoU13

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU13)

Socialutskottet säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om äldrefrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de flesta frågor motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-09
4

Beslut

Beslut: 2007-05-10
11 förslagspunkter, 9 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 maj 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Äldrepolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C360 yrkande 9, 2006/07:So250, 2006/07:So299, 2006/07:So329, 2006/07:So334 yrkandena 1, 2 och 5-9, 2006/07:So341, 2006/07:So362, 2006/07:So380 yrkande 3, 2006/07:So431 yrkandena 1 och 2, 2006/07:So448, 2006/07:So449 och 2006/07:A270 yrkandena 45 och 46.

Reservation 1 (s, mp)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s099031
m780019
c20009
fp21007
kd17007
v00157
mp01117
Totalt1361101687

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Internationell äldrekonvention m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So201 yrkandena 1 och 4.

3. Läkare i kommunerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So309 yrkande 17 och 2006/07:So392.

Reservation 3 (v)

4. Tillgången till geriatriker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So380 yrkandena 1 och 2.

5. Kompetensstegen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:A269 yrkande 26.

Reservation 4 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s198031
m790018
c20009
fp21007
kd17007
v01507
mp11107
Totalt149114086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So201 yrkande 9 och 2006/07:So311 yrkande 3.

7. Tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So334 yrkande 3.

Reservation 5 (v)

8. Äldresäkerhetsdelegation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So290.

9. Våld och övergrepp mot äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So311 yrkandena 1, 4 och 5.

10. Lex Sarah

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So311 yrkande 7 och 2006/07:So334 yrkande 4.

Reservation 6 (v)

11. Legitimationskrav för vård- och omsorgspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So202.