Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m.

Trafikutskottets betänkande 2009/10:TU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2010

Beslut

Ålderskraven sänks för buss- och taxiförare (TU23)

Den 1 januari 2011 sänks ålderskraven till 18 år för att få arbeta som buss- respektive taxiförare. Men detta gäller bara under under vissa förutsättningar. Ett av kraven är att man har gått en förarutbildning för persontransporter med buss inom gymnasieskolan eller en motsvarande utbildning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Ålderskraven sänks för buss- och taxiförare (TU23)

Den 1 januari 2011 sänks ålderskraven till 18 år för att få arbeta som buss- resptiktive taxiförare. Men detta gäller bara under under vissa förutsättningar. Ett av kraven är att man har gått en förarutbildning för persontransporter med buss inom gymnasieskolan eller en motsvarande utbildning. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.