Äktenskap, partnerskap och samboende

LUs betänkande 2004/05:LU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2005

Beslut

Motioner om äktenskap, partnerskap och samboende (LU14)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om äktenskap, partnerskap och samboende. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-02-10
Justering: 2005-03-08
Betänkande publicerat: 2005-03-15
Trycklov: 2005-03-15
Reservationer 15
Betänkande 2004/05:LU14

Alla beredningar i utskottet

2005-02-10, 2005-02-08

Motioner om äktenskap, partnerskap och samboende (LU14)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om äktenskap, partnerskap och samboende. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-03-23
4

Beslut

Beslut: 2005-03-23
14 förslagspunkter, 9 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Äktenskap och partnerskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K287 yrkande 7, 2004/05:L208 yrkandena 1 och 2, 2004/05:L225, 2004/05:L226, 2004/05:L241, 2004/05:L254, 2004/05:L256, 2004/05:L262 yrkandena 1-3, 2004/05:L269, 2004/05:L273, 2004/05:L295 yrkandena 1 och 2, 2004/05:L362 yrkandena 3-6, 2004/05:L365, 2004/05:L370 yrkandena 1 och 2, 2004/05:U257 yrkandena 4 och 17-20 samt 2004/05:So604 yrkandena 2 och 3.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m039016
c12316
fp331113
kd00258
v21008
mp13004
-1000
Totalt191432788

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ersättning till vigsel- och registreringsförrättare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L259, 2004/05:L342 och 2004/05:L358.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

3. Betänketid vid äktenskapsskillnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L275.

Reservation 4 (v)

4. Överklagande av dom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L304.

Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m390016
c16006
fp360012
kd25008
v02207
mp13004
-0100
Totalt24023086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Förutsättningar för sambolagens tillämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L237 yrkande 1.

Reservation 6 (m, fp, kd)

6. Följdändringar till den nya sambolagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L237 yrkande 2 och 2004/05:L295 yrkande 3.

7. Översyn av samäganderättslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L359.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

8. Jämkning av bodelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju292 yrkande 13, 2004/05:Ju293 yrkande 22, 2004/05:Ju488 yrkande 7, 2004/05:L216, 2004/05:L248 yrkandena 4 och 8, 2004/05:L258, 2004/05:L302, 2004/05:L309, 2004/05:L321, 2004/05:L329, 2004/05:L338 yrkande 2, 2004/05:L345, 2004/05:L363 och 2004/05:L388.

9. Gemensamma lån m.m. vid bodelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L301 och 2004/05:L338 yrkandena 6 och 7.

Reservation 8 (c, v)
Reservation 9 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (c, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m390016
c01606
fp340212
kd00258
v02207
mp01304
-0100
Totalt184522786

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Tidsfrist för bodelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L248 yrkande 7.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m039016
c11506
fp036012
kd02508
v22007
mp13004
-1000
Totalt148115086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Verkställighet av bodelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L248 yrkande 6.

Reservation 11 (c, fp)

12. Bodelningskostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L248 yrkande 5.

Reservation 12 (m, c, fp, v)

13. Nordisk lagharmonisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L248 yrkande 1.

Reservation 13 (c, fp)

14. Egendomsförhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L238 och 2004/05:L248 yrkandena 2 och 3.

Reservation 14 (m, fp)
Reservation 15 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m039016
c16006
fp036012
kd25008
v70157
mp13004
-0010
Totalt172751686

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag