Äktenskap och partnerskap

Civilutskottets betänkande 2007/08:CU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2008

Beslut

Nej till motioner om äktenskap och partnerskap (CU15)

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 som främst handlar om äktenskap och partnerskap. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om äktenskap och partnerskap (CU15)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 som främst handlar om äktenskap och partnerskap. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.