Grundläggande om utbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2022/23:UbU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 20 april 2023

Nästa händelse: Justering 13 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-16, 2023-03-09, 2023-03-21, 2023-03-28