Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2022/23:UbU3

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 23 februari 2023

Nästa händelse: Beredning 9 februari 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-01-26, 2023-02-09