Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2022

Utbildningsutskottets betänkande 2022/23:UbU17

Planerat beslutsdatum: 8 juni 2023

Nästa händelse: Bordläggning 7 juni 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång