Riksrevisionens rapport om Skolverkets statistikuppdrag

Utbildningsutskottets betänkande 2022/23:UbU16

Planerat beslutsdatum: 8 juni 2023

Nästa händelse: Beredning 4 maj 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-05-04, 2023-05-25