Riksrevisionens rapport om statens insatser för en likvärdig betygsättning

Utbildningsutskottets betänkande 2022/23:UbU15

Planerat beslutsdatum: 8 juni 2023

Nästa händelse: Beredning 27 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-04-27, 2023-05-23