Ändringar som rör gymnasieskolans nationella program och ämnen m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 2022/23:UbU14

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 25 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-04-25, 2023-05-11