Strategisk exportkontroll 2022 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Utrikesutskottets betänkande 2022/23:UU9

Planerat beslutsdatum: 8 juni 2023

Nästa händelse: Beredning 11 maj 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-05-11, 2023-05-23