Internationella relationer m.m.

Utrikesutskottets betänkande 2022/23:UU7

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 20 april 2023

Nästa händelse: Bordläggning 19 april 2023

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-23, 2023-03-09, 2023-03-16, 2023-03-23

Förslagspunkter

1. Utrikespolitikens inriktning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:849 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 1, 2 och 53,

2022/23:1673 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 142,

2022/23:2041 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 2 och 3,

2022/23:2042 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 4,

2022/23:2092 av Jacob Risberg m.fl. (MP),

2022/23:2261 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP) yrkandena 6 och 21 samt

2022/23:2277 av Märta Stenevi m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (MP)
Reservation 4 (V)

2. Internationellt demokratiarbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:849 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 47,

2022/23:1746 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

2022/23:1752 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 13-15.

Reservation 5 (C)

3. Förenta nationerna och folkrätten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:849 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 10,

2022/23:1749 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 12,

2022/23:1752 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 16-19 och

2022/23:2041 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (C)

4. Konsulära ärenden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:849 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 13 och 48.

Reservation 8 (C)

5. Sverigefrämjande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1765 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-4.

6. Internationell samverkan mot terrorism

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1764 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 10-12.

7. Afrikas horn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1758 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1, 3, 4, 8 och 10.

8. Västsahara

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2172 av Jacob Risberg m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (S, V, MP)

9. Kina och Taiwan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:849 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 16 och 17 samt

2022/23:1768 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-6.

Reservation 10 (C)

10. Mellanöstern

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:612 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 15,

2022/23:849 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 62,

2022/23:1748 av Rasmus Giertz m.fl. (SD) yrkande 1 och

2022/23:1769 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 6 och 13.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)
Reservation 13 (C)

11. Israel och Palestina

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:1761 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och 5 samt

2022/23:1766 av Rasmus Giertz m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 14 (S, V, C, MP)

12. Östeuropa

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:612 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 10, 17-20 och 24 samt

2022/23:1764 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 15 (V)

13. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.