Internationellt utvecklingsbistånd

Utrikesutskottets betänkande 2022/23:UU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 12 april 2023

Nästa händelse: Trycklov 3 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-09, 2023-03-09, 2023-03-16