Nordiskt samarbete inklusive Arktis

Utrikesutskottets betänkande 2022/23:UU5

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 27 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-04-27, 2023-05-04, 2023-05-11