Ukraina

Utrikesutskottets betänkande 2022/23:UU14

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 13 april 2023

Nästa händelse: Bordläggning 12 april 2023

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-23, 2023-03-09, 2023-03-16, 2023-03-23

Förslagspunkter

1. Rysslands aggression mot Ukraina

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:612 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 13,

2022/23:849 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 25 och 60,

2022/23:1748 av Rasmus Giertz m.fl. (SD) yrkande 2 och

2022/23:2041 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 5.

2. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.