Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2022

Utrikesutskottets betänkande 2022/23:UU12

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2023

Nästa händelse: Beredning 20 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-04-20, 2023-05-04, 2023-05-23